DRUMLES

Bij drumschool Niezing kan iedereen drumles volgen!!

Tijdens een introduktieles wordt al snel duidelijk welk niveau de leerling heeft en waar zijn muzikale belangstelling naar uit gaat

Iedere cursist volgt een eigen leerweg...

Voor de een is drummen een leuke vrijetijdsbesteding,
voor de ander een voorbereiding
op het conservatorium.


Drumschool Niezing geeft ook les aan drummers met speelervaring,
die zich willen verdiepen of die hun techniek willen verbeteren.


PLEZIER STAAT VOOROP!


In het algemeen worden privélessen gegeven, maar in overleg zijn groepslessen mogelijk of duolessen voor het zogeheten ritmetandem, dat bestaat uit een drummer en een bassist.

In een lesdossier worden per cursist de vorderingen bijgehouden.
De lessen zijn praktijkgericht.
 

LESTIJD EN LESDUUR

Lestijd en lesduur worden in overleg vastgesteld,
minimumlestijd is 30 minuten
Ook is er de mogelijkheid van een 10-lessenkaart.
Deze wordt ook gebruikt bij korte cursussen:
zoals techniek, stijlen, brushes...enz.

Joost Niezing is een gediplomeerd en ervaren docent en
werkt met een lesovereenkomst van K.N.T.V. 

De inhoud van de lessen wordt op jou afgestemd.
Er is dus ruimte voor eigen inbreng of wensen.
Alle lesboeken en materialen voor de hedendaagse drumles zijn aanwezig.

www.drumschoolniezing.nl

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR INTRODUCTIELES!!!
Bel: 050-5260236

www.drumschoolniezing.nl